Монтаж паркет

 

Важно преди да се започне реденето на паркет е основата, върху която се поставя  да е достатъчно твърда, равна и да няма пукнатини , а влажноста в цялото помещение не трябва да надвиша 5%. Помещението да се огледа за  течове от дограми, радиатори и др.

Изборът на размер на паркетините прави според големината на помещението, където ще бъде положен – колкото е по-малко помещението , толкова е по-малък размера на паркетината , а  дебелината на паркетината се преценя според разликата в нивата спрямо останалите помещения.

Самото полагането  може да се извърши по един от три начина- редене, редене чрез лепене и редене чрез коване.

Има различни начини на подредба на паркета – симетрично  право редене, несиметрично  право редене , редене на рибена кост и др. .Клиента избира начина на редене спрямо своите индивидуални предпочитания. На снимките може да видите начините за подредба на паркета.