Измерване на влажност


Паркетен стил разполога с професионални влагомери за да измери влагата на замаската преди монтаж на паркети или друг вид подови настилки . Изисквания за влажност на основата (замазката) и въздуха (СМ %): При монтирането на подова настилка от паркет или ламинат е много важно да се спазват строго технологични процеси.

Експолатационния срок на паркетът е много дълъг (някои казват почти вечен)  и именно това го прави една много добра инвестиция.Едно от най-важните условия за дълголетието на вашата настилка е правилното полагане  и правилна подръжка . Ако спазите всички условия вашият под ще издържи много дълго време без да има каквато и да е  нужда да бъде реставриран.Едно от сериозните предимства на естествения паркет ,е че дори и той да се  повреди може много бързо и лесно да бъде реставриран. При закупуване на естествен паркет,той трябва да бъде разопакован и оставен да се климатизира в помещението,в което ще се реди.Измерване влажноста на замазката с професионален влагомер.

Температурата на  помещението трябва да бъде между 18 и 25 градуса ,а влажност на въздуха около 50%. За поставянето на един паркет е много важно замазката (основата) да бъде равна, здрава и суха. Затова трябва да бъде направен оглед от специалист, които да определи дали основата отговаря на изискванията за монтаж на паркет.